FAQ

Obecné
Q1: Co je to Whitestore?
Q2: Co je to Whitestore Lite a komu je určen?
Q3: Co je to Whitestore Pro a komu je určen?
Q4: Jaké jsou výhody Whitestore oproti konkurenci?
Q5: Jaké jsou nevýhody Whitestore oproti konkurenci?
Q6: Jak dlouho služba Whitestore existuje?

Instalace a zálohování
Q7: Je možné vyzkoušet službu Whitestore zdarma?
Q8: Jaký je postup při zprovoznění služby Whitestore?
Q9: Jak dlouho trvá zřízení služby Whitestore?
Q10: Co potřebuji, abych mohl zálohovat systémem Whitestore?
Q11: Co je to Whitestore klient?
Q12: Co lze pomocí Whitestore zálohovat?
Q13: Jaké jsou limity objemu zálohovaných dat?
Q14: Jak dostanu svá data na Whitestore datové úložiště?
Q15: Jaké změny je potřeba provést na mém firewallu?
Q16: Mohu pomocí jedné Whitestore služby zálohovat současně data z více serverů, případně pracovních stanic?
Q17: Jak rychlé připojení k Internetu potřebuji? Jak dlouho trvá denní záloha?
Q18: Jak často a kdy se moje data zálohují?

Obnova
Q19: Jak stará data lze obnovit?
Q20: Jak rychlá je obnova dat?
Q21: Jak se dostanu k obnoveným datům?

Bezpečnost a záruky
Q22: Jaké mám záruky, že moje data v případě potřeby obnovíte?
Q23: Nemohou se moje data pomíchat s cizími? Kdo může číst moje data?
Q24: Jak jsou moje data zabezpečena?
Q25: Co se stane s mými daty, pokud Vaše společnost zkrachuje?

Cena
Q26: Kolik stojí zřízení služby Whitestore?
Q27: Kolik Whitestore služba stojí?
Q28: Kolik stojí obnova dat, případně další související služby?

Doporučená nastavení
Q29: Jaký je rozdíl mezi Přírůstkovým a Diferenciálním zálohováním?
Q30: Jaké jsou výhody a nevýhody Plné zálohy?
Q31: Jaké jsou výhody a nevýhody Přírůstkových záloh?
Q32: Jaké jsou výhody a nevýhody Diferenciálního zálohování?
Q33: Jaké je doporučené nastavení zálohování?

GDPR požadavky
Q34: Geografické umístění dat
Q35: Zásady zálohování
Q36: Vymazání dat na žádost
Q37: Šifrování obsahu (AES 256-bit šifrování)

 

Obecné

Q1: Co je to Whitestore?

Whitestore je moderní a bezpečný zálohovací systém založený na principu online zálohování a obnovy dat, se snadným ovládáním v českém jazyce a s vynikajícím poměrem cena/bezpečnost.

Jedná se o ideální řešení pro všechny, kteří chtějí s minimálními pořizovacími a nízkými provozními náklady kvalitně zálohovat svá data.

Proč právě Whitestore od společnosti Whitesoft, s.r.o.?

 • odpadají veškeré náklady na pořízení a správu vlastních zálohovacích systémů
 • provozní náklady na zálohování zcela pod kontrolou
 • špičková bezpečnost
 • maximální spolehlivost
 • neomezený dohled
 • snadné ovládání
 • geograficky oddělená datová úložiště

Jádrem systému Whitestore je velkokapacitní úložiště umístěné v zabezpečeném datovém centru s velmi rychlým internetovým připojením. Primární úložiště je pro případ výpadku zajištěno ještě sekundárním datovým polem, umístěným v geograficky odlišné lokalitě.

Přenos dat od Vás do datového centra probíhá přes Internet prostřednictvím tzv. Whitestore Lite resp. Whitestore Pro klienta, který si  nainstalujete na svůj počítač. Tento klient automaticky spouští zálohovací úlohy, které si můžete nastavit a upravovat.

Dříve než Vaše citlivá a cenná data opustí Váš počítač, jsou zašifrována a do Internetu tak vstupují pro ostatní v nečitelné podobě. Jejich cesta přes Internet do datového centra je tedy naprosto bezpečná.

Pro odzálohování dat je třeba, aby zařízení k němu určená byla v požadovanou dobu zapnutá a připojená k Internetu. Pokud se tak nestane, Whitestore server Vám automaticky odešle e-mail informující o tomto selhání. Zálohu tak můžete provést následně.

V případě obnovy dat, je postup opačný. Zašifrovaná data jsou na Váš požadavek odeslána z datového centra na Whitestore Lite resp. Whitestore Pro klienta. Aby byla data opět čitelná, je potřeba zadat správný šifrovací (resp. dešifrovací) klíč.

Q2: Co je to Whitestore Lite a komu je určen?

Whitestore Lite je ideální pomocník pro online zálohování Vašich digitálních fotografií, domácích videí, filmů, hudebních skladeb, dokumentů, zkrátka všech souborů, co si lze představit. Najde uplatnění nejen v domácnostech, ale i menších firmách k archivaci důležitých dat jako jsou faktury, projekty, dokumenty k jednotlivým zákazníkům, grafické návrhy reklamních studií apod.

Verze Lite je určena pro zálohování souborů z počítačů a Maců. Je vybavena moduly pro zálohování souborů a systému Windows. Jeden účet může obsahovat libovolný počet zařízení a zálohovacích sad. Každé zálohované zařízení vyžaduje samostatnou Lite licenci.

Nespornou výhodou systému Whitestore Lite je rychlá instalace klienta, snadné nastavení zálohovacího procesu a pohodlná cesta k obnově dat.

Pokud potřebujete zálohovat i jiná data než soubory (virtuální stroje, servery, databáze apod.), je pro Vás vhodnou volbou Whitestore Pro.

Q3: Co je to Whitestore Pro a komu je určen?

Whitestore Pro má za úkol kromě souborů zálohovat a spravovat data i ze serverů a virtuálních strojů. Jde o ideální nástroj pro menší a střední firmy, které potřebují mít v bezpečí data svých zaměstnanců z jednotlivých počítačů ale i data z virtuálního stroje, poštovního serveru, z databázového serveru apod., tedy pro kompletní zálohu firemních dat.

Verze Pro slouží pro komplexní zálohu počítačů, Maců, serverů, databází a virtuálních strojů. Jeden účet může obsahovat libovolný počet zařízení a zálohovacích sad. Každé zálohované zařízení vyžaduje samostatnou Pro licenci.

Nespornou výhodou systému Whitestore Pro je rychlá instalace klienta, snadné nastavení zálohovacích procesů včetně možnosti pokročilého nastavení pro jednotlivá zařízení a pohodlná cesta k obnově dat.

Pokud potřebujete zálohovat pouze soubory, je pro Vás vhodnou volbou Whitestore Lite.

Q4: Jaké jsou výhody Whitestore oproti konkurenci?

Oproti srovnatelným řešením nabízí Whitestore lepší kvalitativní i kvantitativní parametry:

 • záloha dat za výrazně nižší ceny než konkurence
 • množství záloh a doba jejich uchování  záleží pouze na Vás
 • minimální zřizovací náklady
 • samotné provádění záloh a obnovy dat zdarma
 • maximální bezpečnost

Q5: Jaké jsou nevýhody Whitestore oproti konkurenci?

Služba Whitestore dosud nemá vybudované tak silné obchodní jméno jako produkty konkurenčních firem, což může být pro některé zákazníky odrazující. Tento handicap se snažíme nahradit vyšší kvalitou a bezkonkurenční cenou. Jsme si jisti, že kromě marketingu převyšujeme naším řešením konkurenci ve všech směrech. Strmě rostoucí zájem o službu Whitestore tento náš názor potvrzuje.

Q6: Jak dlouho služba Whitestore existuje?

První verzi systému Whitestore začali používat zákazníci koncem roku 2007. Od té doby se systém výrazně zdokonalil a rozrostl. Dnes systém používají zákazníci z několika zemí EU, zejména ze západní a střední Evropy, ale máme zákazníky i např. z Austrálie.

Instalace a zálohování

Q7: Je možné vyzkoušet službu Whitestore zdarma?

Ano, samozřejmě. Službu je možné používat po dobu 30 dní s datovým prostorem 10 GB. Poté, co proběhne rychlá instalace Whitestore klienta na Váš počítač, můžete začít zálohovat. Systém bude pracovat po dobu 30 dní bez omezení a to do výše povolené kapacity 10 GB.

Po uplynutí 30 dnů dojde automaticky k omezení Vašeho bezplatného uživatelského účtu, nebo lze účet převést na placený. Po 60 dnech bude Váš bezplatný účet zcela vymazán včetně zálohovaných dat.

Q8: Jaký je postup při zprovoznění služby Whitestore?

Službu si můžete nejprve vyzkoušet (viz Q7) či rovnou objednat buď:

 • vyplněním registračního formuláře
 • objednáním na tel. čísle +420 483 100 555 nebo
 • objednáním na adrese whitestore@whitesoft.eu

Pro zřízení placené verze účtu a stanovení ceny potřebujete znát, jaký objem dat (kolik GB) chcete zálohovat. Od objemu dat se odvíjí cena za službu (viz Q27).

Q9: Jak dlouho trvá zřízení služby Whitestore?

Zřízení bezplatného účtu je otázkou minut (instalace klienta, nastavení zálohování).

Zřízení placeného účtu nebo převedení bezplatného účtu na účet placený, tedy doba od objednání do zprovoznění placeného účtu je opět v řádech minut.

Pokud již využíváte bezplatný účet, jediné co je zapotřebí  pro převedení na účet placený, je objednávka služby (viz Q8) a s tím související nastavení datové kapacity pro ukládání záloh. Whitestore klient, kterého nyní používáte Vám zůstává, stačí pouze upravit nastavení zálohovacích procesů tak, aby plně pokryly Vaše požadavky.

Q10: Co potřebuji, abych mohl zálohovat systémem Whitestore?

Z technického hlediska potřebujete pouze připojení k Internetu.

Q11: Co je to Whitestore klient?

Celý systém je navržen tak, abychom vůbec nemuseli zasahovat do Vašich zařízení obsahujících data apod. Vy máte na svém počítači nainstalovaného Whitestore Lite resp. Whitestore Pro klienta, kde provedete nastavení periodicity tvorby záloh a další nastavení. Následně tento klient sám řídí celý zálohovací proces, šifruje data, odesílá je na datovou centrálu a zajišťuje provádění případné obnovy dat.

Q12: Co lze pomocí Whitestore zálohovat?

V této odpovědi je nutné rozlišit dva typy Whitestore klientů, které nabízíme:

Whitestore Lite je systém určený pro souborové zálohování s jednoduchým nastavením.

Systém Whitestore Lite umí zálohovat:

 • Všechny typy souborů


Whitestore Pro je systém určený pro zálohování např. virtuálních strojů, serverů, cloudových služeb a dalších.

Systém Whitestore Pro umí zálohovat:

 • Všechny typy souborů
 • Cloudové služby
 • Windows Full System Backup
 • Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive
 • Microsoft Exchange Server (database, brick-level, DAG)
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL Database
 • QNAP/Synology NAS
 • VMware
 • Hyper-V (standalone, cluster)
 • Windows System State

Q13: Jaké jsou limity objemu zálohovaných dat?

Nejmenší objem prostoru, který lze objednat, je 20 GB. Horní limit neexistuje – systém Whitestore pojme i objemy, které jsou daleko za hranicí nároků i velkých firem. Vždy je však potřeba vzít v úvahu rychlost připojení k Internetu, aby se všechna data stihla zálohovat ve Vámi nastavených termínech.

Pokud plánujete zálohovat velký objem dat, je možné tyto přenosy realizovat offline metodou. Svá data můžete nahrát do systému prostřednictvím tzv. datamatů, počítačů určených pro sběr dat. Datamaty jsou Vám k dispozici po telefonické domluvě (+420 777 337 668) v pracovních dnech v liberecké a pražské pobočce společnosti Whitesoft s.r.o. Mimo pracovní dny po dohodě.

Q14: Jak dostanu svá data na Whitestore datové úložiště?

Jednoduše, rychle a bezpečně v zašifrované podobě prostřednictvím Internetu.

Pokud plánujete zálohovat velký objem dat, je možné tyto přenosy realizovat offline metodou (Seed backup). Svá data můžete nahrát do systému prostřednictvím tzv. datamatů, počítačů určených pro sběr dat. Datamaty jsou Vám k dispozici po telefonické domluvě (+420 777 337 668) v pracovních dnech v liberecké a pražské pobočce společnosti Whitesoft, s.r.o. Mimo pracovní dny po dohodě.

Q15: Jaké změny je potřeba provést na mém firewallu?

Firewall je zařízení, které řídí síťový provoz mezi Vaší vnitřní sítí a Internetem. Aby zálohování mohlo fungovat správně, potřebuje mít Whitestore klient povolený přístup na whitestore.eu a port 443 (standardní HTTPS protokol).

Pokud potřebujete poradit, jak tato nastavení provést, rádi Vám pomůžeme nebo budeme asistovat Vašemu správci.

Q16: Mohu pomocí jedné Whitestore služby zálohovat současně data z více serverů, případně pracovních stanic?

Samozřejmě. Jedna služba (účet) může obsahovat libovolný počet zařízení a zálohovacích sad. Každé zálohované zařízení však vyžaduje samostatnou Lite nebo Pro licenci.

Q17: Jak rychlé připojení k Internetu potřebuji? Jak dlouho trvá denní záloha?

Vzhledem k tomu, že se data zálohují přes Internet, je nutné mít kvalitní internetovou linku. Rychlost zálohy závisí na několika faktorech – zejména objemu zálohovaných dat resp. objemu změněných dat od poslední zálohy a rychlosti vašeho připojení směrem do Internetu (upload).

Většina internetových linek je asynchronní, což znamená že rychlost odchozích dat je nižší než příchozí (označení služby např. 4096/512). Nižší hodnota znamená rychlost odesílání dat směrem do Internetu, která je důležitá pro rychlost zálohování.

Připojení by mělo být alespoň tak rychlé, aby se stihla bezpečně přenést každá záloha (nová nebo změněná data) do startu příští.

Systém Whitestore optimalizuje přenos dat pomocí speciálního algoritmu, který přenáší pouze změněné bloky namísto celých souborů, takže objem přenesených dat je obvykle menší než celkový objem změněných souborů.

Orientační časy najdete v tabulce.

Rychlost do internetu (upload) Objem dat přenesených
za 1 hodinu
Objem dat přenesených
v zálohovacím okně
128 kbps 58 MB 461 MB
256 kbps 115 MB 922 MB
512 kbps 230 MB 1,84 GB
1024 kbps 461 MB 3,68 GB
2048 kbps 922 MB 7,37 GB
4096 kbps 1,84 GB 14,74 GB
8192 kbps 3,68 GB 29,49 GB
12288 kbps 5,52 GB 44,16 GB


Pozn.: Tabulka je pouze orientační. Přesná doba záleží na kvalitě internetové linky a na jejím zatížení ostatními službami.

Q18: Jak často a kdy se moje data zálohují?

Čas a četnost provádění záloh záleží pouze na Vás, stejně jako úprava časových rozvrhů, provádění a uchování historických záloh.

Standardní doporučená frekvence záloh je 1× denně. Systém Vás však v množství a četnosti provádění záloh žádným způsobem limitovat nebude.

Obnova

Q19: Jak stará data lze obnovit?

Systém Whitestore Vám umožní obnovit libovolně staré zálohy.

Doporučujeme plán zálohování nastavit standardně tak, aby bylo možné obnovit data k dnešnímu dni stará 1–7 dnů, 1–4 týdny, 1–3 měsíce, 1–4 čtvrtletí a 1–10 let.

Prakticky by to znamenalo, že data starší než 7 dní jste schopni obnovit po týdnech, data starší než 4 týdny po měsících, starší než 3 měsíce po čtvrtletích a ještě starší po celých letech.

Graf

Graf závislosti stáří dat na intervalu mezi verzemi záloh


Q20: Jak rychlá je obnova dat?

Doba od předání požadavku na obnovu dat do okamžiku, kdy jsou data zpět na určeném místě, závisí na objemu obnovovaných dat a rychlosti Vašeho připojení k Internetu.

Obnova dat je standardně rychlejší než jejich zálohování, protože rychlost garantovaná Vaším poskytovatelem připojení k Internetu směrem k Vám bývá výrazně vyšší než směrem od Vás.

V případě potřeby obnovy velkého objemu dat může jejich obnova přes Internet  trvat i několik hodin. Pro tyto případy existuje možnost offline obnovy dat. I v tomto případě jsou samozřejmě data obnovena pouze v případě znalosti šifrovacího klíče.

Q21: Jak se dostanu k obnoveným datům?

Snadno. Obnovená data jsou stáhnuta a umístěna na Vámi zvolené místo na disku.

Bezpečnost a záruky

Q22: Jaké mám záruky, že moje data v případě potřeby obnovíte?

Z právního hlediska jsou veškeré podmínky uvedeny v „Licenční smlouvě“ Whitestore.

Technicky vzato – zálohovaná data jsou uložena na 2 různých místech a za celou dobu provozu systému nedošlo ke ztrátě jediného bajtu dat našich klientů. Úspěšnost obnovy je tak od počátku neměnných 100 %.

Q23: Nemohou se moje data pomíchat s cizími? Kdo může číst moje data?

Pomíchání dat je zcela vyloučeno. Vaše data jsou v datových úložištích oddělena od dat ostatních zákazníků takovým způsobem, aby k žádnému omylu nemohlo dojít. Navíc jsou šifrována ještě před jejich odesláním prostřednictvím Whitestore klienta, takže k nim kromě Vás nikdo (tedy ani obsluha) nebude mít přístup, ani kdyby se o to teoreticky  kdokoliv a  jakkoliv pokoušel. Více o bezpečnosti dat naleznete v (Q24).

Q24: Jak jsou moje data zabezpečena?

Špičkové zabezpečení dat je jednou z klíčových vlastností systému Whitestore. Vaše data jsou zašifrovaná po celé „zálohovací trase“, tedy od okamžiku kdy je spuštěn zálohovací proces, po dobu přenosu, v době kdy jsou uložena na datovém úložišti, stejně tak i v průběhu jejich obnovy z datového úložiště.

Samotné datové centrum je chráněno proti fyzickému útoku nejmodernějšími zabezpečovacími prostředky včetně ostrahy 24/7. Přístup k zálohovacím systémům mají pouze prověření a vyškolení zaměstnanci, kteří podléhají přísným kontrolám a musí dodržovat předepsaná pravidla pro práci v datových centrech.

Co se týče logického zabezpečení, nabízí systém Whitestore bezprecedentní úroveň zabezpečení, aby se riziko jakéhokoliv zneužití dat zcela eliminovalo. Je to především ochrana pomocí šifrování ještě před odelsáním dat prostřednictvím Whitestore klienta. Tímto volitelným opatřením lze zajistit, aby nikdo kromě Vás neměl k obsahu zálohovaných dat přístup (tedy ani obsluha).

Q25: Co se stane s mými daty, pokud Vaše společnost zkrachuje?

Přestože pevně věříme, že nic takového nenastane, nakládání s veškerými úložišti by se řídilo platnými zákony České republiky. Zneužití dat je v každém případě vyloučeno, jak je zdůrazněno v (Q24).

Cena

Q26: Kolik stojí zřízení služby Whitestore?

Zřízení služby Whitestore Lite stojí jednorázově 1 000 Kč + měsíční maintenace 25Kč, zřízení služby Whitestore Pro stojí jednorázově 2 000 Kč + měsíční maintenace 50Kč. Stačí nainstalovat příslušného klienta, provést základní nastavení zálohovacího procesu a začít zálohovat.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Q27: Kolik Whitestore služba stojí?

Za pronajatý datový prostor na datovém úložišti platíte měsíční poplatek závislý na velikosti objednaného prostoru. Minimální velikost objednaného prostoru je 20 GB. Cena zůstává stejná i v případě, že rezervovanou kapacitu nevyužijete úplně.

Cena dalšího 1 GB zálohovacího prostoru jsou pouhé 3 Kč/měsíc.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Q28: Kolik stojí obnova dat, případně další související služby?

Online obnova dat i provádění záloh je zcela zdarma.

Poradenství související se systémem Whitestore nebo obecně problematikou zálohování poskytujeme zdarma.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Doporučená nastavení

Q29: Jaký je rozdíl mezi Přírůstkovým a Diferenciálním zálohováním?

Při zálohování rozlišujeme tři úrovně záloh:

 • Plná záloha – na server se zálohuje celý obsah souboru
 • Přírůstková záloha – na server se zálohují pouze změny souboru od poslední zálohy
 • Rozdílová záloha – na server se zálohují pouze změny od poslední plné zálohy

Q30: Jaké jsou výhody a nevýhody Plné zálohy?

Plná záloha přenáší vždy obsah celého souboru. To je značná výhoda při obnovování souboru, jelikož není nutné slučovat žádné změny.

Nevýhodou jsou značné nároky na přenosovou kapacitu.

Q31: Jaké jsou výhody a nevýhody Přírůstkových záloh?

Při použití přírůstkových záloh se na server přenáší minimální množství dat (pouze změny souboru od poslední zálohy). Tím se optimalizuje doba přenosu.

Hlavní nevýhodou Přírůstkové zálohy je, že pro správné obnovení souboru je na serveru nutné udržovat všechny přírůstky od poslední plné zálohy. A pro obnovení souboru je třeba všechny tyto přírůstky přenést zpět a sloučit je do jednoho souboru.

Q32: Jaké jsou výhody a nevýhody Diferenciálního zálohování?

Hlavní výhodou diferenciálního (rozdílového) zálohování je, že se najednou přenášejí všechny změny od poslední plné zálohy. Pro obnovení souboru je tedy nutné přenášet pouze tyto dvě zálohy (poslední plná záloha a diferenciální záloha).

Nevýhodou diferenciální zálohy je, že je typicky větší než přírůstková záloha. Obecně se tedy přenáší větší množství dat.

Q33: Jaké je doporučené nastavení zálohování?

In-File Delta
In-File delta politika určuje, jaký typ zálohování bude systém používat pro zálohu jednotlivých souborů. Standardně doporučujeme používat Přírůstkové (Incremental) zálohování.

1x týdně je vhodné dělat Rozdílovou (Differential) zálohu - toto se nastavuje tlačítkem Rozšířené (Advanced) a následně výběrem dne.

Z praktických důvodů nedoporučujeme v rozšířených volbách volit možnost plné zálohy. To, zda je soubor zálohován se totiž určuje na základě data modifikace souboru (soubor byl změněn od poslední zálohy), takže Plná (Full) záloha nahraje plné verze pouze změněných souborů a ne všechny soubory v zálohovací sadě.

Retenční politika
Retenční politika určuje, které zálohy budou dostupné k případnému dalšímu obnovení. Pokud nepožadujete svá vlastní specifická nastavení, doporučujeme retence nastavit následovně:

1. [Denně] Počet kopií k uchování: 7

2. [Týdně] Den v týdnu: So,  Počet kopií k uchování: 5

3. [Měsíčně] Den v měsíci: 32 (poslední),  Počet kopií k uchování: 12

4. [Ročně] Den v měsíci: 31,  Měsíc: 12,  Počet kopií k uchování: 10

Toto nastavení zajistí, že bude možné obnovit stav dat k libovolnému dni předchozího týdne, k libovolnému týdnu předchozího měsíce, k libovolnému měsíci v roce a k posledním 10 letům.

Den uchování týdenních a měsíčních záloh doporučujeme nastavit na jiný den, než ve který se provádí „Rozdílová (Differential)“ nebo „Plná (Full)“ In-File Delta záloha. Dojde tak k lepší optimalizaci úložného prostoru.

Pokud používáte 12 kopií měsíců, nedoporučujeme používat Čtvrtletní (Quarterly) zálohy.

Nedoporučujeme používat funkci „Citlivý na překrytí (Overlap Sensitive)“ – toto nastavení způsobí, že se po provedení zálohy vyššího řádu (týden, měsíc, čtvrtletí, rok) uvolní ke smazání všechny zálohy nižšího řádu (tj. po provedení např. měsíční zálohy se uvolní všechny týdenní a podobě). Přicházíte tak o značnou část záloh.

GDPR Požadavky

Q34: Geografické umístění dat

Veškerá data uložená ve službě Whitestore jsou fyzicky umístěna v EU.

Q35: Zásady zálohování

Zálohovací politiky služby Whitestore Vám umožňují nezávislý výběr typu dat a plánování záloh. Díky tomu máte plnou kontrolu nad integritou Vašeho zálohovacího schématu.

Q36: Vymazání dat na žádost

Zálohovací software služby Whitestore na žádost uživatele vyhledá a odstraní všechna potřebná data ze systému.

Q37: Šifrování obsahu (AES 256-bit šifrování)

Zálohovací software služby Whitestore šifruje obsah zálohovaných dat. Whitestore software používá pro zabezpečení AES 256-bit šifrovací klíč (CBC mód je doporučován). Toto Vám zajistí ochranu dat v případě bezpečnostního narušení Vaší lokální sítě.